Een deel uit de lezing, die ik voorbereid heb…

Wat ik wil dat je van mij weet:

Jij bent thuis in God en droomt van ballingschap, maar bent volmaakt in staat te ontwaken tot de werkelijkheid. Is het jouw beslissing dat te doen? Je weet uit eigen ervaring dat je tijdens je slaap denkt dat wat je in dromen ziet werkelijk is. Maar op het moment dat je ontwaakt besef je dat alles in de droom leek te gebeuren, helemaal niet is gebeurd. Je vind dat niet vreemd, ook al werden terwijl je sliep alle wetten van datgene waartoe je ontwaakt geschonden. Kan het niet zo zijn dat je slechts van de ene in de andere droom bent overgegaan, zonder werkelijk te ontwaken? (ECIW, tekstboek, hoofdstuk 10-I thuis in God, paragraaf 2).

Wat was, is en zal zijn? Wat werkelijk aan het gebeuren is, is de onveranderlijke vrede, die je bent.

Het leven speelt zich af tussen ongeboren zijn en niet sterven.

Om dit te verduidelijken, het volgende:

Niets kon er niet zijn dus alles was licht en dat licht strekte zich in oneindigheid naar alle kanten uit. Licht kan gebroken worden in kleur. Alles van kleur is licht, ook de elementen. Er is geen verleden en toekomst. Er is geen begin en geen einde. Er is geen oorzaak, geen gevolg.

Of terwijl, wie ik ben, gaat over het geen dat altijd al het geval is geweest.

Nogmaals, er is geen verleden of toekomst en het idee van geboorte in een lichaam heeft geen betekenis, noch een keer noch meerdere keren. (ECIW, handboek voor leraren, is reïncarnatie het geval, paragraaf 1).

Neem daar bij het volgende in overweging:

De hemel is geen plaats en evenmin een toestand. Het is louter een gewaar zijn van volmaakte eenheid, en het weten dat er niets anders is, niets buiten deze eenheid, en niets anders daar binnen. (ECIW, tekstboek, hoofdstuk 18-VI aan het lichaam voorbij, paragraaf 1).

Alles is nu en het nu is wat je bent, het nu is onveranderlijk en grenzeloos daar in ligt je vrede, liefde en geluk.

Alles waar van je dacht dat je het in het verleden meemaakte, of waar van je denkt dat je het in de toekomst zal meemaken, vind in het nu plaats.

De ik-gedachte verschijnt in jou, jij kunt het waarnemen, wat maakt het waarnemen mogelijk? Jij bent de beschikbaarheid voor alles wat in jou verschijnt, als jou. In die zin ben je grenzeloos en vormloos en zijn we als broeders en zusters verbonden in eenheid.

Je kan ook zeggen er is een zelf en dat is liefde, liefde is wie je bent en wie de ‘ander’ ook is.

En het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde is innerlijke vrede.

Wees eens voor de interpretatie, voor het benoemen van de dingen. Wanneer ik geen gedachte projecteer op een stoel, een tafel, de ander, of wat dan ook is alles een. Je bent in wezen het geheel, niet een fragment. Je bent nog dit, nog dat, je bent nog niet dit, nog niet dat, je bent het beide en je bent het beide niet.

Jij bent zo ongekend, daar heb je geen idee van, een reis die aan woorden voorbij gaat.

Alles wat voort komt uit liefde is een wonder, alles is liefde dus alles is ook een wonder, jij bent liefde dus jij bent ook een wonder. Het leven is een cursus in wonderen.-Maitreya-

De missie van Maitreya (God en man van Jezus) is: geen grenzen (een wereld), geen geld (alles gratis voor iedereen), en geen gevangenen om samen het leven te vieren! Wat zegt het boek een cursus in wonderen (de woorden van Jezus ter voorbereiding op de komende nieuwe wereld) over grenzen, geld en gevangenschap? Grenzen. Wat wij samen kunnen bereiken kent geen grenzen, omdat de Roep namens God de Roep tot het onbegrensde is. (tekstboek, hoofdstuk 5 – II de stem namens God, paragraaf 12). God breidt Zich voorbij grenzen en tijd naar buiten toe uit, en jij die medeschepper bent met Hem breidt Zijn koninkrijk eeuwig en voorbij alle grenzen uit. (tekstboek, hoofdstuk 7 – I De laatste stap, paragraaf 5). Jouw heelheid kent geen grenzen, want zijn betekent oneindigheid. (tekstboek, hoofdstuk 7 – VIII Het ongelooflijke geloof, paragraaf 7). Hij kent geen grenzen omdat zijn uitbreiding onbeperkt is, en hij omvat alles omdat hij alles heeft geschapen. (tekstboek, hoofdstuk 8-II Het verschil tussen gevangenschap en vrijheid, paragraaf 7). Niemand kan zich buiten het onbegrensde bevinden, want wat geen grenzen heeft moet wel overal zijn. (tekstboek, hoofdstuk 11-I De gaven van vaderschap, paragraaf 2). Licht kent geen grenzen, en spreidt zich over deze wereld in kalme vreugde uit. (tekstboek, hoofdstuk 13-VI Het heden vinden, paragraaf 11) In zichzelf kent hij geen grenzen en buiten hem is er niets. (tekstboek, hoofdstuk 18-VI aan het lichaam voorbij, paragraaf 8). Jij hebt grenzen gesteld. Waar je om vraagt is je gegeven, maar niet door God die geen grenzen kent. (tekstboek, hoofdstuk 30-VIII De onveranderlijke werkelijkheid, paragraaf 3). Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om. Ze overstijgt elke beperking van tijd, ruimte en afstand en iedere soort grenzen. (werkboek, les 38 Er is niets wat mijn heiligheid niet kan, paragraaf 1). Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. (werkboek, les 103 God, die liefde is, is ook geluk, paragraaf 1). Geld. De Verzoening is niet de prijs voor jouw heelheid, maar het is wel de prijs voor je gewaar zijn van je heelheid. Want wat jij verkoos te verkopen moest voor jou worden bewaard, aangezien je het niet terugkopen kon. Toch moet jij erin investeren, niet met geld, maar met geest. Want geest is wil, en wil is de prijs van het koninkrijk. Jouw erfgoed wacht slechts op het inzicht dat jij verlost bent. De heilige Geest leidt jou naar het eeuwige leven, maar jij moet je investering in de dood opgeven, anders zul je het leven niet zien, ook al word je er geheel door omringd. (tekstboek, hoofdstuk 12-IV zoeken en vinden, paragraaf 7). Macht, roem, geld, lichamelijke genoegens: wie is de held aan wie dit alles toebehoort? Kan dit enige betekenis hebben behalve voor een lichaam? Maar een lichaam kan geen waarde toekennen. Door zulke dingen na te jagen, verbindt de denkgeest zich met het lichaam en versluiert zijn Identiteit terwijl hij uit het oog verliest wat hij werkelijk is. (handboek voor leraren wat is de werkelijke betekenis van offeren?, paragraaf 2). Geld is niet slecht. Het is niets. Maar niemand hier kan zonder illusies leven, want hij moet er nog naar streven dat de laatste illusie overal door iedereen wordt aanvaard. (psychotherapie, hoofdstuk 3 de kwestie van betaling, paragraaf 1). Gevangenschap. Accepteer het idee van vandaag en jij hebt angst, alle afgoden van de hel, alle zwarte neerslachtigheid aan zonde, en de verwoesting teweeggebracht door schuld, achter je gelaten. Accepteer het idee van vandaag en jij hebt de wereld van alle gevangenschap bevrijd door de zware ketens die de deur naar de vrijheid voor haar afsloten, los te maken. Jij bent verlost, en jouw verlossing wordt zo het geschenk dat jij de wereld schenkt omdat jij hebt ontvangen. (werkboek, les 194 ik leg de toekomst in Gods handen, paragraaf 2). Wie door God zonder beperkingen geschapen is, is vrij. Ik kan voor hem wel gevangenschap verzinnen, maar alleen in illusies, niet in waarheid. (werkboek, les 280 welke beperkingen kan ik opleggen aan Gods Zoon?, paragraaf 1). Ben jij je gevangenschap niet moe? God heeft dit ellendige pad niet uitgekozen voor jou. Wat jij gekozen hebt, kan nog altijd ongedaan worden gemaakt, want gebed is genadig en God rechtvaardig. Zijn gerechtigheid is er een die Hij begrijpen kan, maar jij nog niet. Nog steeds wil Hij jou de middelen verschaffen om van Hem te leren, en uiteindelijk te weten dat veroordeling niet werkelijk is en in haar kwade naam illusies maakt. En toch doet niet ter zake welke vorm dromen lijken aan te nemen. Illusies zijn onwaar. Gods wil is waarheid, en jij bent een met Hem in wil en doel. En hier zijn alle dromen voorbij. (het lied van het gebed, hoofdstuk 2 vergeving ter verlossing, paragraaf 4)

Global Village Awareness

jesusandmaitreyaofnazareth78

Be welcome, welcome yourself too!

Quote: “Nothing could not be there so everything was light and that light stretched into infinity in all directions. All color is light, also the elements. Everything that arises from light is light. You are the source, you are God. God is love. You are love.” -Maitreya-

Read More